imp_pads_01
slider_pads_02
imp_pads_02
imp_pads_03
imp_pads_05
slider_pads_01
imp_pads_04

Обзор на полиращи падове

ПАДОВЕ ЗА МАШИННО ОБРАБОТВАНЕ

Download

ПАДОВЕ ЗА РЪЧНО ОБРАБОТВАНЕ

Download

ПАДОВЕ ЗА РЪЧНО ОБРАБОТВАНЕ

Download

ПАДОВЕ ЗА МАШИННО ОБРАБОТВАНЕ

Download

SPIDER PADS (МАШИННО ОБРАБОТВАНЕ)

Download

Гъвкав парк на техника

pads_image_01

На нашия завод, открит през 2007 година, на най-високо техническо ниво се разработват и произвеждат полиращи падове от всякакъв вид. В продължение на последните години заводът постоянно се е разширявал, било е въведено за експлоатация ново оборудване. Най-важни обекти на неотдавнашни инвестиции са станали два автоматични високочастотни фрезерни апарата с вградена опаковъчна линия, калибровъчна уредба за полиращи падове SpiderPad с компютърно управление, а също така жве съвременни уредби за перфориране и каширане.
В близките две години се планира постепенна цифровизация на цялото производство в съответствие със стандарта Industry 4.0, а също така строителство на нови помещения в Ремзек-на-Некар.

Стриктност и точност

pads_image_02

По-голямата част от полиращите падове е предназначена за финишно обработване на повърхнините в автомобилната промишленост. Извънредната икономичност на нашите промишлени клиенти, а също така високите изисквания към качеството на нашите падове оказват непосредствено влияние върху нашия производствен процес.
През настоящото време ние произвеждаме до 10 000 бройки полиращи падове за деня. Клиентите в цял свят ценят «немското качество» на нашата продукция.

Естетика на полиращите падове

pads_image_03

Резултатът от полиране повече от 30% зависи от използвания полиращ пад. Знанието на този факт, а също така 50-годишен опит в областта на полиране на покритията от лак и боя, са ни накарали да търсим нови пътища при производство на полиращите падове: такива иновативни разработки, като екалибровъчните падове SpiderPad са могли да получат признание в многото автомобилни заводи и в многото детайлинг центрове.
Формата и структурата на нашите падове имат свой собствен стил и дизайн. Сложното щампосване на задната страна на нашите дискове играе роля на персонален знак за отличие и качество за нашите клиенти.